Bakgrund

 

 

 

 

Hem

HR Vision

Lite om oss

Medlemmar

Bilder

Kalender

Kontakta oss

Klubblänkar

 

 

 

 

Holy Riders MC Småland – Vision.

Holy Riders MC Smålands vision är att i olika MC-miljöer presentera det kristna budskapet och där sprida kunskap om Frälsaren Jesus Kristus utifrån Matt. 28:18-20, där det står:

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Vi är övertygade om att det livsförvandlande budskap Jesus Kristus förmedlade när han vandrade här på jorden, är lika högaktuellt för människorna på 2000-talet.

Vi tror att Gud har ett syfte med varje människas liv och att hon är viktig för den hon är.

Vi vill därför förmedla evangeliet på ett sådant sätt att det berör människor så att de får lära känna Jesus Kristus!

HR Vision